Jaarverslag 2021 Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum.

Ook het jaar 2021 werd in grote mate bepaald door beperkingen die de Corona epidemie met zich
bracht.
Het bestuur kwam tweemaal bijeen.
Bestuur mutaties: Gert Zwaan heeft afscheid genomen als bestuurslid en daarmee zijn functie als
secretaris neergelegd. Het secretariaat wordt overgenomen door Willem Zuyderduyn. Marian
Krijgsman trad toe als lid van het bestuur. Unaniem werd besloten Cor Zwaan uit te nodigen tot het
bestuur toe te treden.
De website is- zij het met vertraging - aangepast. De logo’s van bedrijven die ons steunen worden
getoond.
Het gedateerde sponsorbord in de hal is verwijderd. De stichting wordt nu op het beeldscherm bij de
ingang van het museum vermeld.
Op advies van Willem Zuyderduyn zal meer aandacht worden geschonken aan relatiebeheer. Daartoe
stelt hij enkele gravures ter beschikking om als blijk van waardering aan te bieden aan trouwe
sponsoren. Het blijft een uitdaging nieuwe sponsoren te werven onder de Katwijkse bedrijven.
Op 23 september was het weer voor het eerst mogelijk een contactavond te beleggen met de
sponsoren en vrienden. Spreker was de heer Evert Douwes, kunsthandelaar en betrokken bij de
recente verwerving van het schilderij van Jan van Goyen die een boeiende verhandeling over leven
en werken van deze schilder gaf.
In de loop van dit jaar zijn vier werken met financiering door de stichting mogelijk gemaakt:
- De oude pastorie door H.W. Jansen
- De Boulevard in Katwijk door Arnold Balwe
- Op het Katwijkse strand door Otto Jernberg
- Vaders thuiskomst door Willy Sluiter.
-
Met deze aankopen was een bedrag van 15.403 Euro gemoeid.

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334