Algemeen          

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.

De stichting heeft ten doel de financiële ondersteuning van de te Katwijk gevestigde vereniging
Genootschap "Oud Katwijk" uitsluitend ten behoeve van het Katwijks Museum.

Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 toegekend.