Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen waarvan tenminste twee personen geen deel mogen uitmaken van het bestuur van het Genootschap Oud Katwijk.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. 

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun diensten.


Het huidige bestuur bestaat uit de heren:

I.J.W. Schonenberg-voorzitter
A. van Egmond penningmeester
G. Zwaan secretaris
L.E. Ouwehand
W. Zuyderduyn
Vacature