SCHENKINGEN, GIFTEN EN LEGATEN

 

De Stichting Sponsorgelden van het Katwijks Museum heeft een cultureel karakter. Zij stelt zich ten doel het Genootschap ‘Oud Katwijk’ financieel te steunen bij aankoop van kunst en de restauratie van kunstwerken die eigendom zijn van het genootschap. De collectie van het genootschap is te bezichtigen in het Katwijks Museum.

 

De stichting verkrijgt de benodigde geldmiddelen uit schenkingen door sponsors en vrienden van het Katwijks Museum. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee de ANBI-status.

 

De ANBI-status betekent voor schenkers dat een specifiek vrijstellingsregime voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting van toepassing is. De aftrekbaarheid van schenkingen en giften wordt beperkt door een drempel ten bedrage van 1% van het fiscaal belastbare verzamelinkomen van de schenker. Deze drempel geldt wel voor ‘gewone’ schenkingen en giften. Indien schenkingen de vorm van een lijfrente hebben, wordt de aftrekbaarheid van de lijfrente niet beperkt. Dan geldt geen drempel. Het geven van een lijfrente dient schriftelijk tussen de schenker en de stichting te worden overeengekomen.

 

Musea en steunstichtingen van musea zijn geheel vrijgesteld van het betalen van successierecht voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt te zijn gedaan in het algemeen belang. Een legaat dient bij testament  in een notariële acte te worden vastgelegd.