Welkom op de site van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum (SSKM).

De stichting is opgericht 15 augustus 2001 opgericht met als doel “ financiële ondersteuning van het Genootschap Oud Katwijk , uitsluitend ten behoeve van het Katwijks Museum”.  

Met de steun  van de stichting wordt het Genootschap Oud Katwijk in staat gesteld aankopen te verrichten  voor de collectie die in het Katwijks Museum wordt getoond.

De stichting ontvangt bijdragen van bedrijven en particulieren. De bijdragen van bedrijven variëren, voor de particulieren is deze vastgesteld op € 100,00/jaar. 

Daarnaast zijn periodieke schenkingen in de vorm van een lijfrente mogelijk.

Doordat de stichting een ANBI-status heeft zijn bijdragen fiscaal aantrekkelijk. De bestuurders genieten geen beloning.