STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
           
    BALANS 2017    
           
Bezittingen   Boekjaar   Vorig jaar
           
Vorderingen   200,00   350,00
Liquide middelen   12.152,50   10.342,60
      12.352,50   10.692,60
           
Schulden          
           
Eigen Vermogen   12.352,50   10.692,60
      12.352,50   10.692,60
           
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors   12.400,00   12.150,00
Bijdragen Vrienden   6.100,00   5.800,00
Bijdragen Lijfrenten   2.300,00   2.600,00
Buitengewone baten   12.770,00   6.750,00
      33.570,00   27.300,00
           
Lasten          
           
Donatie kunstobjecten 31.442,25   53.400,00
Reservering Jubileumfonds 0,00   10.000,00
Bankkosten   86,95   79,65
Algemene kosten   380,90   291,35
      31.910,10   63.771,00
           
Nadelig/Voordelig resultaat 1.659,90   36.471,00
           
           
Vorderingen : Vriend W. Guijt   100,00  
                     Vriend H. Schravenmade 100,00