BESTUURSVERSLAG 2019

In 2019 is het bestuur op 23 mei, 24 augustus en 25 november 2019 bijeen gekomen. Tijdens het verslag jaar waren er geen mutaties in het bestuur. De actie om de looptijd van de lijfrenten te verlengen en het bestand uit te breiden met nieuwe lijfrente overeenkomsten leidde tot een mooi resultaat. Bij het afsluiten van de actie bleken 26 vrienden bereid om een jaarlijkse lijfrente te betalen. Dat betekent een jaarlijkseopbrengst van € 6.100.Op 23 mei is de jaarvergadering gehouden waarbij de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 werden vastgesteld. Per 31 december bedroeg het eigen vermogen € 30.534. Het batigsaldo over 2018 bedroeg € 9.693. Het eigen vermogen na aftrek van kosten is geheel bestemd om bij te dragen in de aankoop en de restauratie van kunstwerken door het Katwijks Museum. Uit dien hoofde is aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ € 34.694 bijgedragen voor de aankoop van kunstwerken. De beleidsnota is herschreven en gaat gelden voor de jaren 2020-2025. Tijdens de vergadering van 5 november 2019 werd deze vastgesteld. Door het Genootschap ‘Oud Katwijk’ werd in de aftersale van het Auktionhaus Schloss Ahlden een belangrijke aankoop gedaan. Het ging hier om een goed in de collectie van het museum passend werk van Bernard Blommers. De stichting heeft de aankoop door het genootschap met € 28.000 volledig gefinancierd. Besloten werd de sponsorpasjes voortaan volledig te laten verzorgen door TicketTeam. Daarmee wordt de taak van het bestuur in belangrijke mate verlicht. Johan Thelen heeft een flyer ontworpen die bestemd is om de naamsbekendheid van de stichting te bevorderen en daarmee een rol te spelen bij de fundraising.
Katwijk,10 februari 2020

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334