Bestuursverslag 2020

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar en werd gekenmerkt door de gevolgen van de Covid-19
pandemie waardoor het museum lange tijd gesloten bleef voor bezoekers en medewerkers.
Het bestuur kwam slechts éénmaal bijeen op 10 februari, terwijl op 20 februari toch nog een
contactavond voor vrienden en sponsoren werd gehouden waar de heer Pieter Jorissen, bekend als
expert bij het Tv-programma “ Tussen Kunst en Kitsch” ons vertelde over de band tussen Dordrecht
en Katwijk.
Dit jaar werden de sponsorpassen verzonden naar onze begunstigers. Belangrijke technische
bijdragen werden verleend door Johan Thelen en Jan van Beelen.
Na langdurige en intensieve onderhandelingen werd via bemiddeling van kunsthandel Douwes het
schilderij van Jan van Goyen uit 1641 “ Het strand bij Katwijk” aangeschaft. Deze aankoop werd
mogelijk door bijdragen van de Vereniging Rembrandt, de Stichting Spaarbankfonds Katwijk, de
gemeente Katwijk en de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum.
Verder werd door financiering van onze stichting aankoop mogelijk van een gravure van Max
Liebermann, twee schilderijen van G.A.L. Munthe “ Vroeg in de ochtend” en “ Awaiting the return of
the fishing boats” en een bronzen beeld van C. Meunier, “ De schuitenjager van Katwijk”.
Met deze bijdragen was een bedrag gemoeid van 30.535,55 Euro.
Ons bestuurslid Jaap van der Plas gaf te kennen zijn functie in het bestuur te beëindigen. Uiteraard
zijn wij Jaap veel dank verschuldigd voor zijn grote bijdrage binnen de stichting.

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334