BELEIDSPLAN 2020-2025

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum heeft als doel het Genootschap “Oud Katwijk”  te ondersteunen voorzover de activiteiten van deze vereniging zich richten op het Katwijks Museum. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van sponsor- en andere gelden en het verlenen van bijdragen ten behoeve van de verwerving en de restauratie van kunstwerken voor en van het Katwijks Museum.

Bij de beoordeling van aanvragen voor aankoop van kunstwerken door het genootschap voert de stichting een onafhankelijk beleid ten opzichte van dat van het genootschap. Het bestuur van de stichting wenst zelf te bepalen voor welke kunstwerken en voor welk bedrag bij aankoop van een kunstwerk door het genootschap een bijdrage wordt gegeven. De gesubsidieerde kunstwerken moeten passen in de doelstelling van het genootschap, namelijk het verder verbeteren van het inzicht in de historie van Katwijk en het vergroten van het historisch besef van de Katwijkse bevolking. Dat houdt overigens in dat eveneens eigentijdse kunstwerken kunnen worden gesubsidieerd aangezien het heden geleidelijk weer verleden wordt. De kunstwerken moeten aan kwaliteitseisen voldoen. 

Bij het verwerven van sponsorgelden streeft het bestuur naar het realiseren van een evenwichtige inkomensstroom. Daartoe zijn met natuurlijke personen (vrienden) en ondernemingen (sponsors) overeenkomsten gesloten om gedurende een aantal jaren een periodieke bijdrage aan de stichting te verstrekken. Een beleidsvoornemen is de met natuurlijke personen gesloten bijdrage-overeenkomsten om te zetten in lijfrente-overeenkomsten om daarmee de continuïteit van de inkomende geldstroom van de stichting zo lang mogelijk te stabiliseren. Aan deze omzetting zijn tevens fiscale voordelen voor de gevers verbonden. Voorts is het streven het aantal vrienden en sponsors gedurende de beleidsperiode geleidelijk uit te breiden. Uitgangspunt is de jaarlijks binnenkomende bijdragen volledig in het kader van de doelstelling van de stichting te besteden. Van enige vermogensvorming zal slechts gedurende een korte periode sprake van zijn, namelijk wanneer de kasstromen van inkomsten en uitgaven in een kalenderjaar niet volledig met elkaar matchen. 

De band met de vrienden en sponsors zal worden onderhouden door het jaarlijks organiseren van een bijeenkomst waarin onder meer door het Katwijks Museum de met hulp van de stichting verkregen kunstwerken zullen worden getoond en toegelicht. 

Katwijk, 25 november 2019 

Het bestuur

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334