STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM          
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015          
           
   
BALANS 2015
     
           
Bezittingen     Boekjaar   Vorig jaar
           
Vorderingen     1.500,00   300,00
Liquide middelen     36.013,60   15.758,54
      37.513,60   16.058,54
           
Schulden     Boekjaar   Vorig jaar
           
Jubileumfonds     21.475,00   10.250,00
Vooruitontvangen     350,00    
Eigen Vermogen     15.688,60   5.808,54
      37.513,60   16.058,54
           
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
       
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors     13.650,00   13.600,00
Bijdragen Vrienden     5.400,00   5.800,00
Bijdragen Lijfrenten     2.600,00   2.100,00
Bijdragen Jubileumfonds     1.225,00    
Schenkingen         50,00
      22.875,00   21.550,00
           
Lasten          
           
Aankoop kunstobjecten     0,00   6.710,00
Afschrijving vorderingen 2014     300,00    
Reservering Jubileumfonds     11.225,00   10.000,00
Representatiekosten     540,00    
Bankkosten     124,11    
Algemene kosten     805,83   806,00
      12.994,94   17.516,00
           
Voordelig resultaat     9.880,06   4.034,00
           
           
           
           

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334