STICHTING SPONSORGELDEN

KATWIJKS MUSEUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 BALANS 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezittingen

 

 

Boekjaar

 

Vorig jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

                 0,00

 

1.500,00

 

Liquide middelen

 

 

        25.422,60

 

29.034,10

 

 

 

 

        25.422,60

 

30.534,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen Vermogen

 

 

        25.422,60

 

30.534,10

 

 

 

 

        25.422,60

 

30.534,10

 

 

 

 

 

 

 

 

                          STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

Boekjaar

 

Vorig jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen sponsors

 

 

        12.100,00

 

11.750,00

 

Bijdragen Vrienden

 

 

          6.600,00

 

5.900,00

 

Bijdragen Lijfrenten

 

          6.300,00

 

6.300,00

 

Buitengewone baten

 

 

          1.850,00

 

2.315,00

 

 

 

 

        26.850,00

 

26.265,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donatie kunstobjecten

 

        30.535,55

 

34.694,30

 

Afboeking vordering

 

 

             200,00

 

100,00

 

Bankkosten

 

 

             124,20

 

119,39

 

Algemene kosten

 

 

          1.101,75

 

          1.044,30

 

 

 

 

        31.961,50

 

35.957,99

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadelig/Voordelig resultaat

 

         -5.111,50

 

9.692,99

 

  ========                                       =======

 

 

 

 

 

TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is op 15 augustus 2001 opgericht.

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te

 

Katwijk gevestigde vereniging Genootschap "Oud Katwijk".

 

 

Op 17 mei 2008 is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI) toegekend, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling

 

van het resultaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vorderingen, overige bezittingen en schulden worden gewaardeerd

 

tegen de nominale waarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben,

daarbij rekening houdend met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar

 

Vorig jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog te vorderen van Vrienden

   0,00

 

   300,00

 

Nog te vorderen van Lijfrenten

   0,00

 

   200,00

 

Nog te vorderen van Sponsors

   0,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen Vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand begin boekjaar

 

 

    30.534,10

 

 

Voordelig resultaat boekjaar

 

     -5.111,50

 

 

Stand per 31 december 2020

 

    25.422,60

 

 

                     

 

 

 

    ========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen voor aankoop kunstobjecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage Schilderij Jan van Goyen

 

 

      15.000,00

Aankoop gravure Max Libermann

 

 

           363,55

Aankoop schilderijen G.A.L. Munthe:, "Vroeg in de ochtend"

 

 

"Vroeg in de ochtend"

 

 

       4.000,00

 

"Awaiting the return of the fishing boats"

 

       3.000,00

 

 

 

 

 

opgeld

       2.072,00

        9.072,00

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop sculptuur C. Meunier, "De schuitjager van Katwijk"

       5.000,00

 

 

 

22%

Verkoopkosten

 

       1.100,00

        6.100,00

 

 

 

 

Totaal

 

      30.535,55

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenking Lion's Club Katwijk, "Ondersteuning Coronatijd"

       1.000,00

 

Supp. Verg. Quick Boys, "Gebruik Museum Presentatiegids"

          500,00

 

Diverse giften

 

 

 

          350,00

 

 

 

 

 

 

       1.850,00

 

Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum

stichtingsponsorgelden@katwijksmuseum.nl

p.a.

Voorstraat 46,
2225 ER Katwijk aan Zee

openings tijden

 

 

Ma   Gesloten        
             
Di   10:00 - 17:00    
Wo   10:00 - 17:00    
Do   10:00 - 17:00    
Vr   10:00 - 17:00    
Za   10:00 - 17:00    
             
Zo   Gesloten        

Social Media

RSIN

 

Het RSIN nummer van de Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum is

RSIN : 8163.38.334